начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст можете да прочетете в PDF-формат
БЪЛГАРСКИЯТ ОТГОВОРЕН РАЙОН ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ (БМОРТИС)
Продължение на 16 юли 2013 г. Коментар по темата „Морско търсене и спасяване” (SAR) на публикации в „Морски вестник”

Определянето на този район се наложи след като ИМО подкани страните членки да обявят свои райони на отговорност с цел набиране на данни за подготовка на световния SAR план. Въпреки че вече конвенция SAR-79 бе създадена, тя не бе влязла в сила, когато ние се подготвяхме за обявяване на своя район. Замисълът бе БМОРТиС да включва вътрешните морски води, териториалното море и прилежащата зона до 29 меридиан, а северната и южната му граници от бреговата черта на изток се движеха по паралела до 12 м. мили от уреза на водата при най-голям отлив, а след това следваше границите на „Варна ФИР”. При доклад за вземане на решение и заверка на картата с обозначения район се приложи и предварително подготвен отговор на евентуална вербална нота от турска страна.