начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат
ТЕТРАДРАХМИТЕ НА АПОЛОНИЯ ПОНТИКА
от Евгени Паунов

Едни от най-красивите монети от класическата древност в Тракия са редките сребърни тетрадрахми на Аполония на Черно море. Не случайно, те са гордост за всяка монетна колекция по света и до днес, не случайно през 1912 г. българският учен-нумизмат Никола Мушмов ги оценява на по 300 златни лева. И докато нему бяха известни едва 5 броя тетрадрахми, през 2007 г. Ставри Топалов описа в книгата си 32 екз. (1 фалшива, а друга описана два пъти). Въпреки че са известни на учения свят още от времето на абат Йозеф Екел и на Доменико Сестини през късния 18-и век (обр. 1), тези монети за дълго бяха приписвани на други гръцки градове - като Абидос в Троада, Астакос във Витиния, Аполония на р. Риндакос в азиатска Мизия и др.
Едва през 1898 г. Д.-Е. Такела (1832-1913), италианец на българска служба, успя убедително да докаже, че те са били отсечени в Аполония Понтика в Тракия. С някои малки разновидности, тетрадрахмите на Аполония са от следния монетен тип: