начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст можете да прочетете в PDF-формат
КОРАБИ С ИМЕТО „ВАРНА” ДО 1903 Г.
Темата за корабите с името „Варна” е известна в българската литература по каронимика от трийсетина години. През периода 1981 - 2006 г. материали, посветени специално на тези плавателни съдове  в морската история, публикуваха Любомир Сапунджиев [1], [2], [3], Васил  Дачев [4], [5], [6], Георги Калинов [7], [8], Михаил Михайлов [9], Мариана Кръстева [10]. През 2006 г. темата се появи и в интернет [11]. Тези публикации съдържат ценни сведения за чужди и български кораби с това име, но са разпилени в десетина източника, не са систематизирани и трудно се ползват. От друга страна, най-вече при чуждестранните кораби, съдържат непълноти. Във връзка със 110-годишнината от купуването на първия кораб с името „Варна” в състава на Българското търговско параходно дружество (БТПД) предлагам кратък преглед на едноименните кораби до 1903 г. Те са подредени по годината на появяването на името „Варна” при този кораб, а не по годината на постройката или придобиването на кораба от един или друг собственик. …