начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст можете да прочетете в PDF-формат
КОМЕНТАР ПО ТЕМАТА „МОРСКО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ” (SAR) НА ПУБЛИКАЦИИ В „МОРСКИ ВЕСТНИК”
Посвещавам тази статия на
героичния екипаж на
м/ск „Перун”и в памет на
починалия главен механик
Николай Димчев


Безспорно, академичното представяне на дейността за морско търсене и спасяване (SAR), в публикациите на к.д.п. Орлин Станчев в „Морски вестник” (24 юни 2013 г. Българските ресурси по търсене и спасяване на море; 3 юли 2013 г. Подготовка на плавсъстав за търсене и спасяване на море), има определен и значителен положителен принос за пропаганда на добрите практики в тази ниша на морската транспортно-гражданска защита на бедстващи в морето хора. От морална, материална екологична и социална гледни точки, живота и оцеляването на хората, попаднали в екстремална морско-природна среда по силата на определени обстоятелства, имат много важно значение за съхранение на биосферата, а кап. Станчев допринася за морската култура в тази сфера.
Едновременно с това, мисля, че на капитан Станчев му липсва достатъчна информация за историческото развитие на тази дейност у нас, а от друга страна, влиянието на рутинната му ежедневна професионална ангажираност (хармонична на SAR) е оказала известно влияние, водещо до някой неточности, които ще се опитам да отбележа добронамерено.