начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на статията (в PDF-формат).
НЕПУБЛИКУВАН ДОСЕГА НАУЧЕН ДОКЛАД ЗА ИСТОРИЯТА НА „ДРЪЗКИ” (1992 Г.)
На 28 май 1992 г. Институтът по корабостроене - Варна (научно-изследователска и проектно-конструкторска организация по корабостроене, съществувала през периода 1962-1995 г., повече позната на варненци като НИПКИК) проведе последната научна конференция в историята си. Тя беше посветена на 30-годишнината му и една от четирите секции на конференцията беше секция № 4 „Морска история”. Тази секция проведе заседанията си под председателството на кап. I р. доц. к.ист.н. инж. Георги Антонов (светла му памет!) и н.с. к.ист.н. Вълкан Вълканов (понастоящем - професор). Представени и обсъдени бяха следните доклади: