начало
избор на брой
"Морски колекции"

ЖЕЛЕЗНИЦАТА ДЕВНЯ - ДОБРИЧ
Железницата Девня - Добрич (59,4 км) била изградена от командитно дружество „Георго Попов и Сие“ (София) и открита на 1 декември 1910 г. Нейното изграждане било предвидено в „Закон за разширението мрежата на Българските държавни железници“ от 26 февруари 1897 г. Тя е продължение на железницата Гебедже (Разделна) - Девня (7,9 км), открита на 27 септември 1898 г.
През 1905 г. XIII Обикновено Народно събрание одобрило извънреден свръхсметен кредит от 22 692 955 лева за Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията с цел изучаване на няколко железопътни линии, между които и линията Девня - Добрич.

Пълният текст на в PDF-формат
Железницата Гебедже (Разделна) - Девня - Добрич - Меджидия. John Bartholomew and Son. Rumania & adjacent states. The Edinburgh Geographical Institute, John Bartholomew & Son, Ltd. „The Times” atlas. (London: The Times, 1922). Scale 1: 2 000 000