начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на статията (в PDF-формат).
СТАЛИНСКИ „ИМПРЕСИИ” ВЪВ ВАРНЕНСКОТО ПРИСТАНИЩЕ (1949 Г.)
„За допуснати грешки и недостатъци във Варненското пристанище и за притъпена класова бдителност към антисъветските елементи, промъкнали се в различни органи и служби на пристанището в гр. Варна да се освободи от длъжност помощник-министърът на железопътните, автомобилните и водни съобщения другаря Лулчо Червенков.
За недобра работа, притъпена бдителност и изпадане под влиянието на антисъветски и вражески елементи да се снеме от самостоятелна ръководна работа управителят на митницата на Варненското пристанище Ганчо Русев. Да се освободят от самостоятелна ръководеща работа началника на Варненското пристанище Иван Ламбов и началника на „Деспред” във Варна Драгни Кандиларов.
Уволняват се за вражески  и антисъветски проявления началниците на отделения на „Деспред” в гр. Варна:
1. Иван Николов Фетваджиев
2. Никола Стоянов
3. Иван Георгиев Аршинков
Задължават се министерствата на съобщенията и финансите в едномесечен срок да проверят служителите в пристанищата, „Деспред” и митниците и уволнят промъкналите се чужди елементи.”

Това  е част от протокол № 91 от Първо постановление на Министерски съвет от заседание от 22 юли 1949 г.  В съответствие с установената тогава практика,  Политбюро на ЦК на БКП е обсъдило въпроса предварително на свое заседание, отразено в протокол „А” № 33 от 5 май 1949 г. и е отправило материали за изготвяне на гореспоменатото постановление на Министерски съвет. В текста на това изследване са използвани именно материалите, приложени към споменатия протокол от заседанието на Политбюро.
В решението на партийния документ се разпорежда: …