начало
избор на брой
"Морски колекции"

МЕСАМБРИЯ И МИТРИДАТ VI ЕВПАТОР
Както всички черноморски области, така и Месамбрия, в началото на I в. пр. Хр. влязла в обсега на влиянието на понтийския цар Митридат VI Евпатор. Проф. Данов е първият български учен, който се занима с връзките на Понтийското царство със Западното Черноморие. Той направи това на базата на един надпис от времето на Фарнак I, открит в Одесос и един от Аполония Понтика. Връщайки се към тази тема, ние използваме преди всичко нумизматичен материал, продукция на месамбрийската монетарница и други монети, открити в самата Месамбрия, в нейната територия (хора), или в Югоизточна Тракия.
Идеята за „всепонтийско” държавно обединение не е била чужда още на цар Евмел (около 310 -303 г. пр. Хр.), който след като се справил с черноморското пиратство в Източното Черноморие постигнал разцвет на търговията и просперитет на Боспорското царство. Ранната му смърт обаче попречила на това начинание.
Пълният текст на в PDF-формат