начало
избор на брой
"Морски колекции"

МОРСКАТА ЗООЛОГИЧЕСКА СТАНЦИЯ С АКВАРИУМ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
По повод 80-годишнината на пионера в българските морски изследвания

Във фондовете на Държавен архив – Варна, се съхраняват ценни документи за историята на пионера в българските морски изследвания – Морска биологическа станция с Аквариум. Заведени са в едноименния Фонд 800 К. Другите важни фондове с документи за историята на Аквариума са – Фонд 156 К – „Опитна ихтиологична станция – Созопол”, Фонд 180 К – „Практическо рибарско училище”, Фонд 149 – „Научно-изследователски институт за рибарство и рибна промишленост”. Снимки на Аквариума откриваме във Фонд 711 К „Снимки на стара Варна” и Частично постъпление (ЧП) 384 – „Албум със снимки на Рибарското училище преди 9 септ. 1944 г.”.
От тези институти три (Ф. 180 К, Ф. 800 К и Ф. 149) се помещават в сградата, известна на варненци и гостите на града с емблематичното име Аквариум.

Пълният текст в PDF-формат
Пощенска картичка с изглед от района, в който ще бъде изграден Аквариумът. Виждат се старите Морски бани. Около 1900 г. Дигитален архив на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна – https://www.libvar.bg/
Момент от изграждането на сградата на Аквариума. 1906 - 1911 г. Дигитален архив на ДА–Варна – https://www.archives.government.bg/
Пощенска картичка с изглед от старите Морски бани и новоизградения Аквариум. След 1911 г. Дигитален архив на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна – https://www.libvar.bg/
Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. Представени са основни моменти от обучението на практикантите. ДА–Варна, ЧП 384.
Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384. На снимката се вижда добре сградата на Аквариума.
Преглед на талян за улов. Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384.
Рибарска хижа. Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384.
Обучение по плуване. Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384.
Обучение по гребане край нос Емине. Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384.
Рибарски лодки край Месемврия (Несебър). Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384.
Ученици от Практическото рибарско училище – Варна. Из албум със снимки  на Ангел Лазаров – възпитаник на Практическото рибарско училище – Варна. ДА–Варна, ЧП 384.
Параходът „Бургас” на Варненското пристанище. 1936 г. Дигитален архив на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна – https://www.libvar.bg/
Правилник на Зоологическата станция с Аквариум при Софийския университет – Варна  с датата на влизането му в сила – 16 август 1932 г. ДА–Варна Ф. 800К, оп. 1, а.е. 1, л. 1.
Първият печат на Зоологическата станция с Аквариум при Софийския университет – Варна и подписът на нейния пръв директор Георги Паспалев. ДА–Варна Ф. 800К, оп. 1, а.е. 1, л. 28.
Релефната карта на Черно море пред Аквариума. 30-те години на XX в. ДА–Варна Ф. 711 К, оп. 1, а.е. 29, л. 13.
Писмо от името на Лига за курорта Варна до управлението на Аквариума. 1933 г. ДА–Варна Ф. 800К, оп. 1, а.е. 1, л. 8.
Писмо от името на Зоологическа къща и препараторска лаборатория „Никола Георгиев” – София до директора на Аквариума. 1939 г.  ДА – Варна Ф. 800К, оп. 1, а.е. 1, л. 52.
Рибарското училище в Созопол. 30-те години на XX в. ДА – Варна Ф. 741К, оп. 2, а.е. 18, л. 4.
Аквариумът днес. 2012 г.
Аквариумът днес. 2012 г.