начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на статията (в PDF-формат).
НЕИЗВЕСТНА СНИМКА И ФАКТИ ЗА ДУНАВСКАТА ПАРАХОДНА КОМПАНИЯ „ИДАРЕ-И НЕХРИЕ” - РУСЕ
Излизащият в Русе вестник „ДУНАВЪ”, брой № 599 от  8-ми август 1871 г., започва първата си страница със следнaта новина: „Негово Височество Главният веляетски управител, миналата неделя се завърна в средоточието на веляета. Н. Височество понеже страда телесно и ся нуждаеше от лекувание, поиска воля за един месец, за да отиде на баните в Карлсбад в Германия и според Височайшото царско дозволение, което се издаде в тоя случай, Н. Височество остави за свой наместник веляетския дефтердарин (финансист - б.а.) Негово Превъзходителство Тахсин ефенди, на когото повери и възложи до завръщането си управлението на веляетските работи, и миналата сряда тръгна с австрийския пощански вапор (кораб) за предназначеното си място. Директорът на Идаре-и нехрие, Негово Превъзходителство Делявер паша тръгна такожде с Н. В. Главния веляетски управител, за да отиде за Виена, гдето като прегледа поръчаните два вапора за Идаре-и нехрие, ще ги приеме и свали в Русчюк.
Цитираният брой на вестник „Дунавъ” потвърждава факт за това, че два от корабите на Дунавската параходна компания на Османската империя „Идаре-и нехрие” са поръчани и строени във Виена, както и дава точна информация за срока на завършване на корабите - есента на 1871 г.