начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат
VDES - СИСТЕМАТА, ПРЕДИЗВИКВАЩА ИНТЕРЕСА НА МОРСКИТЕ ЕКСПЕРТИ
VDES - The system that arouses the maritime experts’ interest
Тази статия от поредицата „16 канал” на автора е написана специално за „Морски вестник”, тъй като изданието е с постоянен интерес към новите морски технологии, иновации и усъвършенствания, и дава място на много такива материали.
Abstract
New technologies are key components of nowadays maritime and inland river transportation and related business. The communications and information are indispensable part of maritime and inland shipping, and undoubtedly belong to the family of front end technologies. VDES, as a part of this family, will explosively give a start of digital communications in an old, and analogous till now, excluding AIS and DSC, important part of radio-frequency spectrum, allocated to the maritime mobile service. New and substantial final decisions of WRC 15, as well as decisions of other organizations, concerning the following: Channelizing in Appendix 18 of the Radio Regulations, technical characteristics like modulation and coding schemes and advantages of VDES, the benefits from terrestrial and satellite parts of VDES, its usage in VTS, GMDSS, e-navigation, inland shipping, and its potential in search and rescue activities are described. A special attention is given to the benefits of ASM and VDE as new powerful instruments for e-navigation and especially for GMDSS. The manifested advantages of VDES in improving communications for e-navigation are addressed. Briefly, the needs for popularizing VDES amongst maritime societies and communities are also underlined. 
Въведение 
Причините за този интерес са няколко. В кратко изброяване изглеждат така: Сериозна промяна на Приложение 18 на Радиорегламента; широкият и чакан път, който се отваря за навлизане на цифровите технологии в тази честотна област; използване на доказалата ефективността си технология AIS, при запазване на каналите AIS 1 и AIS 2 само за навигационни цели за безопасност; въвеждане на сателитни технологии в тази част на спектъра за морски комуникации и то с AIS или AIS-подобна технолoгия. Има няколко предпоставки, които направиха изброените промени възможни. На първо място, разбира се, техническите характеристики и потребителските функции на технологията AIS, откроила се като полезна в ежедневната работа, както на корабите, така и на брега в последните 12 години. Същевременно реализацията на тези характеристики доказа, че те се постигат с надеждна технология и апаратури. Важни са големият обем работи, свършени в и от Международната морска организация (IMO), по регламентиране на техническите, регулативните и административните аспекти за ефективно използване на отделения за морски цели радиоспектър за подобряване на морската безопасност, но и за други цели (например за експерименти с нови морски цифрови комуникационни и радионавигационни технологии) и с основен поглед към стандартите за изпълнение. ...