начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на статията на инж. Стефан Димитров можете да прочетете в PDF-формат
КАКВО СТАВА С “ГАЛИЛЕО”?
Посвещавам на невероятните учени и преподаватели по радиоелетроника от предшестващите години на катедра “Радиотехника” - ТУ Варна
В памет на акад.  Димитър Мишев - наш учител в неописуемото техническо тайнство на телевизията, ръководител на Централната лаборатория за космически изследвания, един от създателите на телевизията в България и проф. Васил Халачев - наш учител в дебрите на теоретичната радиоелектроника, създател на катедрите по съобщителна техника в ТУ София и ТУ Варна.
С възхищение от нашите учители по разпространение на радиовълните, фидерни линии и антенна техника проф. Ервин Фердинандов, доайен на оптичните комуникации в България и проф. Христо Христов, известен в света с конкретно разработени нови антени заедно с индийски учен, проф. и консултант в Техническия университет “Федерико Санта Мария” - Валпарайсо, Чили.

Времето днес е на огромните информационни масиви, на тяхната обработка и извличане на важна информация за нашия ежедневен бит и професионален живот. Пространствените данни направиха революция в последните години - автоматизация на определяне на места, географски инфомационни системи, оптимизация на маршрути, а оттук спестяване на горива и по-малки замърсявания, повишена ефикасност на търговски дейности чрез пълно познаване на място на стоките във всеки момент...