начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат
НАЙ-РЯДКАТА МОНЕТА НА АПОЛОНИЯ ПОНТИКА - ОТНОВО НА АУКЦИОННИЯ ПАЗАР НА ЗАПАД
от Евгени ПАУНОВ*

След двадесетина години отсъствие, наскоро най-рядката и ценна монета на древния понтийски град Аполония Понтийска (днешен Созопол) се появи отново на нумизматичния пазар в Европа. Това е атрактивен златен статер с тегло 8,53 грама, уникално досега издание на аполонийците от средата на IV век преди Христа. От 1993 насам монетата е била в сбирката на американския лекар-дерматолог д-р
Lawrence Adams, известен колекционер от Калифорния.
За пръв път този уникат на Аполония се появява още през май 1987 г. на швейцарския монетен аукцион
Bank Leu № 42. Пре-продаден през 1991 и 1993-а, той скоро влезе в научно обръщение. Автентичността на монетата бе потвърдена от редица световни експерти. Междувременно, през 1992 г. тя бе накратко публикувана от професор Иван Карайотов, доайен на античната нумизматика в България (в статията „Монетосеченето на Аполония в светлината на последните открития”. - В: Балкански древности 2 (София, 1992), с. 72, и също и в Thracia 15, 1995, pp. 395-408). По-късно, тя бе включена и от известния колекционер-нумизмат инж. Ставри Топалов в обзорната му книга, отпечатана през 2007 г. (Топалов, Аполония Понтика. Приноси към монетосеченето на града, VI-I век, С., 2007, стр. 367, № 1, с. 590, № 48, също и на с. 772).