ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ВОЕННИ КОРАБИ ВЪВ ВАРНА - 1878-1906 Г. ЧАСТ 1

ВЪВЕДЕНИЕ
Това проучване е част от историята на военноморските връзки на България. Доколко незадоволително тя е изследвана и популяризирана показва твърдението в статията „Военноморски сили на България” в Уикипедия, че „Според историците първото официално посещение е от 29 юни до 1 юли 1901 г., когато руският броненосец „Ростислав” и миноносец 253 [...] посещават Варна и Бургас” [1]. Тази версия продължава да битува в морскоисторическата литература (от 1970 г. досега), въпреки че още преди 8 години публикувах доказателства за нейната недостоверност [2] - това посещение нито е първото от този род, нито е официално. Нещо повече, при него Русия старателно избягва знаците на официалност, за да не развали отношенията си с Турция.
Като изключа многобройните популярни публикации, започвайки от най-ранната известна ми - на Владимир Павлов от 1978 г. [3], първото епизодично споменаване на няколко посещения (1901-1908 г.) в научната литература прави пак той [4, с. 38-42, 75-79]. Първата научна публикация, посветена обаче специално на тази тема, е дело на Чони  Чонев [5]. До нейното появяване при издирване на сведения за подготвяната от мен българска морска библиография описвах и данни за посещения на чужди военни кораби в българските  пристанища на Черно море, Дунава и Бяло море, но нямах намерение да се занимавам с тази тема. Статията на Ч. Чонев стана повод да публикувам обширен критичен материал, с който обосновах виждането си за далеч по-богатата история на  военноморските връзки на България [2]. Тогава (2005 г.) откликнах на предложението на редакцията на „Морски вестник” да подготвя тази критична статия, защото главната ми цел беше да се ангажирам публично пред двама почитатели на морската история, че ще им съдействам, ако те (поне единият от тях) започнат целенасочено да изследват тази тема. Уви, не успях. Затова реших, доколкото  мога,  да проучвам поне част от нея, по-точно - посещенията на чужди военни кораби и чужди флотски представители в България през периода 1878-1944 г. Междувременно публикувах вече някои първи резултати в „Морски вестник” [6] до [15].
начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст можете да прочетете в PDF-формат