начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст можете да прочетете в PDF-формат
ИЗ ИСТОРИЯТА НА ВОДОЛАЗНАТА МЕДИЦИНА
Курсова работа на Диляна Стоянова, студентка в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, Медицина, 11008021

Historia est magistra vitae“ - Историята е учител на живота (лат).

Човекът и хидросферата са неразривно свързани помежду си, като тази връзка определя условията на възникване, развитие и съществуване на Земята. Първите високоорганизирани форми на живота са възникнали във водата, а чак след това са излезли на сушата. Човешкият живот се заражда и развива вътреутробно във водна среда. Когато са във водата хората, изпитват чувства, които са недостъпни и невъзможни за изпитване на сушата - чувство на реене, унасяне и освобождаване от земната тежест. Без вода е невъзможно и съществуването.