начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат
ЗА ПРЕДИСТОРИЯТА НА СУХИЯ ДОК ВЪВ ВАРНА
През 2003 г. въз основа на неизвестна дотогава документация, засекретена през средата на ХХ в., обосновах, че строителството на Сухия док във Варна е замислено около 1949 г. и започва през 1951 г., а не през 1953 г., както беше прието в историческата литература [1, с. 49]. Междувременно обаче в българската и руската литература, включително в интернет, се появиха нови сведения, които, от една страна, потвърждават някои предположения, от друга, допълват мозайката от събития по онова време. 60-ата годишнина от влизането в експлоатация на Сухия док (1 септември 1955 г.) е повод да напомня и допълня неговата предистория.