начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст можете да прочетете в PDF-формат
ПОДГОТОВКА НА ПЛАВСЪСТАВ ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ НА МОРЕ
Международната конвенция по търсене и спасяване на море беше приета на 27.04.1979 г. на конференция в Хамбург и влезе в сила на 22.06.1985 г. На конференцията, от страна на България  е присъствал кап. Николай Йовчев. Така приетата конвенция имаше за цел развиването на международен план по Търсене и Спасяване (ТиС) така, че без да има значение къде се случва аварията, спасяването на хората на море, които са в бедствие, да се координира от ТиС организация и тогава, когато е необходимо, тази организация да се кооперира със съседните ТиС организации.
Въпреки че задълженията на корабите за оказване на помощ на бедстващи кораби съществува както в морските традиции и международните договори (като Международната конвенция за защита на човешкия живот на море - SOLAS, 1974), до приемането на конвенцията по ТиС, нямаше международна система, която да покрива операциите по ТиС. В някои райони имаше добре установени организации по ТиС, които бяха в състояние да осигурят бърза и ефективна помощ, а в други райони въобще нямаше нищо.