ВИЗУАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МОРСКИЯ ОФИЦЕР ЕСПЕР АЛ. СЕРЯБРЯКОВ
Далеч съм от мисълта да правя рецензии или анализи  на публикациите по спомените на Е. А. Серябряков и неговата биография. Това са го направили вече далеч по-умни и ерудирани изследователи.
Целта на настоящата публикация визира главно уточненията на важни моменти от биографията на Еспер Серябряков, на неговия живот особенно след напускането му на България и приносът му, неговия и на членовете от семейството му, в най-новата руска история. Работата ми върху руски архивни, музейни, библиотечни фондове, документи и публикации, ми даде възможност, макар и частична, да се запозная с по-пълни данни за живота и дейността на Еспер А. Серябряков и най-вече да издиря конкретни визуални свидетелства за него, за членовете на семейството му и най-близкото му обкръжение. Считам, че това допълва фактите на опознаването на нашата история, на русенското минало, чрез личностите, които са свързани с тях.
начало
избор на брой
"Морски колекции"

Пълният текст на в PDF-формат