НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 АДЕКВАТЕН ЛИ Е КОДЕКСЪТ НА ТЪРГОВСКОТО
КОРАБОПЛАВАНЕ?


Въведение
Повод за написване на това изследване е публикуваното заявление  на проф. Иван Лазаров, направено на заседание на ПК по транспорт и комуникации към  XXXIX  НС, на 7 септември 2005 г. и публикувано в „Морски вестник” на 18 декември 2013 г. (18 декември 2013 г. Проф. Иван Лазаров за Кодекса на търговското корабоплаване).
Заявлението е направено по време на обсъждането на законопроекта за изменение на тогавашния Кодекс на търговското мореплаване (КТМ) на Република България, което към наши дни е вече извършено и законът си смени заглавието на Кодекс на търговското корабоплаване (КТК).  Кому беше необходима тази промяна и защо е отделен въпрос, който е извън обхвата на това изследване.
В заявлението си до НС, проф. Лазаров коментира законопроекта, т.е. вече съществуващия закон - КТК, като „декларативен по характер, а съдържанието на законопроекта носи белезите на правно некомпетентност във визирана материя в международен аспект и несъобразяване с общественото мнение и това на специалистите у нас.“  Това е една много сериозна критика на КТК.
По-нататък, проф. Лазаров коментира допуснатото в КТК обединяване на морско-правната и речно-правната материя в един документ и фактът, че над 70 % от текста на законопроекта е свързана пряко с дейността на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
Във втората част на заявлението си, професорът дава препоръки за избягване на горните слабости на КТК, като прави уместната забележка, че „разглеждането и решаването на тези въпроси предполага компетентна и отговорна работа на морски специалисти у нас, които все още могат да бъдат намерени“. Това означава, че КТК е бил редактиран без участието на морски специалисти и с течение на времето се очаква тези специалисти да намаляват, може би, докато съвсем изчезнат. …

Пълният текст на статията на капитан далечно плаване Орлин Станчев (в PDF-формат) можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.
На снимката: капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ