НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 КАПИТАН І РАНГ ВАСИЛ ХИТРОВ И АКВАРИУМЪТ ВЪВ ВАРНА (1906-1907 Г.)
Ранната история на българската акваристика е все още незадоволително изследвана и популяризирана. Главната причина за това е може би фактът, че десетилетия наред мнозина автори се предоверяват на публикацията на д-р Георги Паспалев (1895-1944 г.) от 1933 г. [1]. Разбира се, тя е много ценен източник, но осем десетилетия по-късно – крайно недостатъчен. Например,  въпреки че авторът е съвременник на събитията, в нея няма дори намек за участието на българския военен флот в първоначалните проучвания при подготовката за изграждането на Аквариума във Варна. Тук представям тази част от историята му въз основа на три архивни документа от  периода 1906-1907 г., които са доклади на капитан І ранг Васил Станчев Хитров до княз Фердинанд І относно командировката му в Монако [2], [3], [4]. Посочвам архивните им адреси, но поради практическата невъзможност (най-вече - финансова) да проуча техните оригинали, цитирам текстовете им по препечатки, които получих от Сашка Жечева от София. Дължа й благодарност за възрожденския жест и предоставеното право да ползвам тези неизвестни досега документи.

Пълният текст от статията на инж. Иван Алексиев можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.