НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
Information about the training courses for suirveyors, superintendants and ship officers
(.pdf format)

To register for our public training, simply complete this form where requested
download (.doc format)
            
Повече за The Nautical Institute - Информационна брошура, лого
50 години леководолазно дело в България (.doc формат)
Научноизследователската дейност и потенциал на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в осигуряване на морската индустрия, морската сигурност и безопасност (.doc формат)
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::