избор на брой
начало
СЛУЧКА В 8-И ДИВИЗИОН ПОДВОДНИ ЛОДКИ: „ЗА
ФЛАГА И ГЮЙСА - МИРНО!”

Иначе, офицерът Тошков си беше арабия и малко флегматичен. Особено когато правеше инструктаж на уволняващите се в гарнизона матроси (щом беше дежурен по поделение). Строяваше ни в две редици, оглеждаше ни и започваше конското:
- Другари матроси, значи. Предстои ви уволнение в гарнизона, значи. За целта трябва да сте в изряден външен вид, да не употребявате алкохол значи, да се приберете в указания час и ако видите патрул, значи, лентичките на баретите ви трябва веднага да застанат на 90 градуса спрямо тялото. Значи трябва бързо да бягате.
С това инструктажът завършваше, а Тошков с чуство на изпълнен дълг се оттегляше в дежурната стаичка. А ние хуквахме към портала за глътка цивилизация и стриктно изпълнение на заръките на капитан ІІ ранг Тошков.
Като дежурен офицер Тошков имаше задачата и да командва сутрешното строяване за флага и гюйса. Екипажите - строени на пирса, а дежурният офицер командва: „За флага и гюйса – мирно!”, след което чинно изслушваме химна и после следваше командата „Свободно!” По разписание дежурният офицер командваше строяването от мостика на стоящата до кея подводна лодка, стъпил на две дървени сгъваеми стъпенки. При едно такова сутрешно строяване Тошков командваше както си му е реда: „За флага и гюйса – мирно!”, часовникът изтутка „тут ... тут ... тут” точното време: 08,00 часа, след което тържествено зазвуча химнът. Свърши церемонията, от съседния първи дивизион се чуха склянките за командата „Свободно!”, а от мостика на нашата лодка - ни звук се чува, ни Тошков се вижда.
Всички се спогледахме, поизчакахме и някой от офицерите в строя се сети да даде свободно след доста продължително чакане. След малко гледаме как вахтеният от лодката на бегом се носи към нас и поизплашен ръкомаха и обяснява нещо на офицерите. В следващия момент се разбра каква е работата. Дали са били мокри дървените стъпенки от сутрешната влага, или е стъпил на криво, но след командата „За флага и гюйса – мирно!” Тошков се изтърсил през горния рубъчен люк, директно в шлюзовата камера. Не си спомням да имаше нещо много сериозно, защото в долния край на входния люк се намираше гуменият тубус и това може би го е предпазило, но все пак си беше контузен. От тогава командите при сутрешното строяване започнаха да се отдават от пирса.
Михаил АВРАМОВ


Михаил Аврамов
Модел на подводница проект 633, на каквато е служил автора като матрос и на борда на каквато се развива действието в този разказ.