избор на брой
начало
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ФЛОТСКИЯ НОЖ
Разказано от Пламен Градинаров
Имаше достойни офицери във ВМС в годините на тоталитаризма. Зад гърба им обаче, стояха и солидни заслуги към Партията кърмилница. Иначе и не можеше да бъде – основна задача на същата тази Партия помимо построяването на комунизЪма, бе да се обезличи офицерското съсловие, да се доведе до „стадно” мислене.
„Фидана”* бе от онези, първите, които споменах. Като заместник-началник на Морско училище веднъж ни предаде урок за действие при посегателство над пагона...
Върви си „братът”- курсант през Морската градина на път към Алма матер. Минава покрай три красиви девойки, седнали на пейка. И подминава... В този момент – „пляс”! – перва го по врата огризка от ябълка, придружена от подигравателен „момински” смях! Нашият се връща и „забива” на „мацката” звучен шамар. За беда от храстите изскачат трима здравеняци и го попиляват от бой!
На другия ден, пред строя курсантски, заместник-началникът на училището – капитан I ранг Фиданчев го пита:
- Ти бе, сине майчин, униформен ли беше? Носеше ли на колана си флотския нож?
- Тъй вярно,  другарю капитан I ранг!
- И какво прави с този нож?
- Държах го, за да не ми го вземат, другарю  капитан I ранг!
- Пет денонощия арест! За да не го държиш и другия път! Защото аз не съм ти го дал за това!
Да-а-а, научени бяхме да гледаме на флотския параден нож като на ненужен, тежък атрибут...

Записа:
капитан I ранг от резерва на БА
Станко СТАНКОВ


* - прякорът на контраадмирал Иван Фиданчев, бивш командир на дивизиона подводници, заместник-началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и заместник-командващ на ВМС


На снимката: контраадмирал Иван Фиданчев (1927 – 1995 г.).
Снимка: http://www.submariners-bg.com