избор на брой
начало


НА СЕВЕР ПРИ БЕЛИТЕ МЕЧКИ
Описаният по-долу рейс на моторния кораб „Адалберт Антонов” беше извършен непосредствено след рейса на кораба, който беше публикуван в „Морски вестник” под заглавието 24 юни 2011 г. Случаят с машинния боцман на кораба „Адалберт Антонов”. В края на август 1986 г., организаторът на производство от „Трампово плаване” на БМФ, капитан Атанас Николов Атанасов (що за титла – сякаш не можеше да се нарече оператор по експлоатацията) ни зададе следващия рейс. Той се състоеше в отплаване под баласт от Варна за Чърчил, Канада, за вземане на пълен товар насипен ечемик за Констанца, Румъния.

Пълният текст на публикацията с автор к.д.п. Орлин Станчев
в PDF-формат.
к.д.п. Орлин Станчев