За автора
Кирил Костов е един от ветераните на българското търговско корабоплаване, който има какво да каже на читателя. И е доказал, че знае как да го каже. „За времето от 22 години работа, свързана с „Български морски флот”, най-мили спомени и въздействие върху мен са оставили дните, когато съм плавал, като член от екипажите на различни кораби” – пише той в послеслова на романа си „Подвластни на морето” (С., 2000 г.), издаден като част от библиотеката „Родолюбие” на Издателство „Булгарика”. Кирил Костов е бил главен редактор на вестник „Маяк”, директор на фирмата на ДСО „Воден транспорт” в Лондон „Болкан анд Бляк сий шипинг къмпани”, един от организаторите на околосветското плаване на капитан Георги Георгиев с яхтата „Кор Кароли”. През 2004 г. Кирил Костов подари на „Морски вестник” един чудесен разказ – „Наказание божие” (вж. „Морски вестник”, бр. 18 от 29 септември – 13 октомври 2004, с. 7 – 8). Сега пише нова книга, но въпреки заетостта си, не отказа отново да напише нещо за вестника и за рубриката „Спомени на флотски ветерани” в електронното му издание. Представяме първия му спомен с убеждението, че той ще заинтригува широк кръг от читатели.
Кирил Костов в офиса на Пилотска станция – Варна, август 2008 г. Снимка МВ
избор на брой
начало