избор на брой
начало


КАРГО-РЕКЛАМЦИИТЕ СА ЗАБАВНИ РЕБУСИ!
Колкото са забавни, толкова са и досадни, защото не винаги решението на ребуса води до отхвърляне и непонасяне на санкции от капитана на съответния кораб. Случи се преди половин век - през 1961 г., когато преминах на работа в ръководния екип на Параходство БМФ. Не бяха минали десетина дни от встъпването ми в длъжност, когато в кабинета ми влезе Сашо Станкович – служител в счетоводството, държейки в ръце купчина папки и директно заяви че трябва да се приключат: натрупали се карго-рекламации, трябва да се плаща и да се търси отговорност, или да се отхвърлят и водят дела, ако противната страна не е съгласна. Предложих му да се заемем с най-неотложната и най-тежката, според него, карго-рекламация.
Разрови се из папките, отдели няколко листа и заяви, че това е казусът с парахода „Бреза”: рейс Червено море – Адриатика, товарен пункт Абу Имама (Египет) за разтоварен порт Риека (Югославия), пълен товар - руда. Капитан на кораба бе Георги Ненчев (Бат Жоро) от випуск 1939 г на Военноморското училище.  
Параходът „Бреза” имаше пълна товароподемност от 2200 тона, построен бе в Норвегия през 1922 г. и беше вторият пореден кораб, доставен от ДСП „Булет” през 1960 г. извън системата на транспорта, под претекст
покупката на бракувани кораби за старо желязо и тяхното по-нататъшно нарязване и претопяване в нашата металургия. За целта „Булет” използваше БМФ със съответен договор за екипаж и експлоатация до момента на ликвидацията на плавателния съд. Нарязването обаче все не се осъществяваше и се налагаше мъчителна техническа експлоатация от екипажите и труден мениджмънт в търговски аспект.
За този рейса в рапорта на капитан Ненчев беше отбелязано, че Абу Имама е товарен пункт от една дървена скеля, заобиколена от север и юг с рифове. Затова е застанал на нея с маневра на заден ход с левият борд, за да може при лошо време бързо и безопасно да отблъсне измежду рифовете. Капитан Ненчев беше много добър маневрист, тъй като доста
дълго беше работил на влекача „Левски” в провлачване на шалани с камъни и павета покрай
К.д.п. Николай ЙОВЧЕВ
Параходът „Бреза”. Снимката е от фонда на Военноморския музей.
нашето крайбрежие. Даже бих казал, че всеки друг капитан би отказал да товари в този опасен пункт или би приел само при снемане на отговорност от страна на Параходството.
Рекламацията беше от получателите на стоката - че корабът е доставил товар по-малко от половината количество, обявено в коносамента, което беше 1800 тона. От рапорта се виждаше, че коносаментът е подписан за 1800 тона без забележка по съображения за стандартните положения в него, че корабът не е отговорен за количеството и качеството на товара и се приема това, което товарачът е обявил. Преди подписването на коносамента капитан Ненчев е заявил на товарача, че съгласно товарната скала (таблица) на кораба количеството на товара не е това, което се обявява. Той напомня на товарача, че още преди да започне товаренето, му е обърнал внимание, че струпаната руда на бреговата товарна площадка е малка част на товара по чартър и предполагал че това е наличност за предварителна подготовка на товаренето. Но поради настояване на товарача в това опасно рифово място се съгласява и подписва коносамента с количество, което обявява товарачът - собственик на товара. И за да излезе от положението, и да има маркиране на данните от товарната скала, капитанът записва газенето на носа и кърмата и резултатното средно газене върху коносамента, така както е записано в ходовия журнал при приключване на товаренето, и отблъсва за плаване до Риека.
След завършване на разтоварването в Риека корабът веднага тръгва за ремонт в Триест и с това се разминава с арест, обявен час след заминаването му, защото тогава се установила липсата на половината товар. Очевидно получателите на товара са загубили време, за да проумеят, че е налице такава необичайна разлика в количеството по коносамент и действително разтоварения товар.  
Отхвърлихме рекламацията на основата на обявеното газене в коносамента, макар че съзнавахме: това не оправдава капитана, защото с документа, който е подписал, е дал възможност да се реализира сумата на акредитива за цялото количество. А това може да се трактува като съучастие в измама и не може да се покрие от условията на коносамента за количество и качество, което е меродавно за малки отклонения в рамките на плюс-минус 1-2 процента. Както очаквахме, получателят незабавно реагира с остър протест, но в същото време  в този отговор прихванах, че изпращачът и получателят са съвместна фирма. Използвах тази информация и отново отхвърлих рекламацията, вече на база на факта, че това е техен вътрешен проблем и тъй като са едно и също юридическо лице, трябва да уредят взаимоотношенията си, тъй като не са възразили срещу вписването на газенето на кораба в оригиналният коносамент и са го считали за чист коносамент без забележки. След повторното отхвърляне на рекламацията повече не се обадиха. Вероятно са съжалявали, че са ни подали информация, която ги е поставила на място.  
Така че първият занимателен ребус беше решен в полза на капитана и Параходството, а това ни помогна да въведем ред за своевременното разглеждане и приключване на останалите карго-рекламации.
К.д.п. Николай ЙОВЧЕВ