избор на брой
начало


М/К „БАЛКАН”: ПЪРВИ ЧАРТЪР ЧЕРНО МОРЕ -
ИНДИЯ - ЧЕРНО МОРЕ (1956/57 Г.)

След получаване на моторния кораб (м/к) „Балкан” в Лондон на 01.06.1956 г. за три месеца изпълнихме три чартъра като последния завършихме с разтоварване в порт Александрия - Египет, където получихме радиограма, че следващият чартър ще започне от Черно море - товарни пристанища, за Индия - разтоварни пристанища. Предвиждаше се кратко посещение на Варна за първо посрещане на кораба и пълно снабдяване за далечното плаване при товарни пристанища - Новорусийск и Одеса, а за разтоварни пристанища - Визагапатам и Калкута.
На 27.08.1956 г. отплавахме от Александрия за Варна, където пристигнахме на 30.08.1956 г. и направихме тридневен престой на кея за снабдяване и среща с ръководството на Параходство „Български морски флот” и обществеността. Екипажът беше попълнен и за наша изненада командването на кораба беше поверено на капитан Цанев. Така се получи едно второ огорчение за капитан Дюлгеров, който с голямо лично пристрастие желаеше да поеме командването на кораб „Балкан” като един от нашите най-изтъкнатите капитани. Злите езици говореха, че ръководството на Параходството искало да демонстрира...

Пълният текст от разказа на капитан далечно плаване Николай ЙОВЧЕВ можете да прочетете в PDF-формат.

К.д.п. Николай ЙОВЧЕВ