избор на брой
начало
СВАСТИКА
(Пристанищна история)
България беше на изток от „Желязната завеса”.  Варна беше „затворено” пристанище. Това означаваше, че освен български, съветски и понякога полски кораби, други не се допускаха; отправяха ги в Бургас. Завиждахме на бургаските колеги от пристанищните влекачи. Те имаха възможността да контактуват с капиталистическия свят.
В един слънчев ден вкарахме голям кораб под индийски флаг. Натоварен беше с пакети от коркови плоскости, за изработване на тапи за винарската индустрия. Започна разтоварването върху площадките, а оттам - на камиони.
Над самия вълнорез на носа на кораба, както беше модата тогава, се открояваше релефна фигурна украса. Гледахме и не вярвахме на очите си, точно по средата на украсата, обрамчена в кръг, изпъкваше свастика - също като хитлеристката… Изглежда че е била видяна от бдителния милиционер, който с автомат в ръце пазеше никой да не приближава до кораба, освен снабдените със специално разрешение пристанищни работници. Настана адска бъркотия. Веднага пристигна взвод милиционери, служебни волги сновяха напред, назад… Капитанът на кораба, както и да обясняваше, не можа да убеди идващите и заминаващи шефове, че това е старинен източен религиозен символ. Разбира се, не се съгласи свастиката да бъде изкъртена. Накрая тя беше покрита с огромен сив брезент и настана мир.
С това не приключи „капиталистическото” нашествие. Цялото пристанище се напълни с малки жълточервени  тропически змии, пристигнали в корковите палети. Успокоиха ни, че не били отровни, но почти месец след това внимавахме къде стъпваме.
Капитан Асен Дремджиев


Капитан Асен ДРЕМДЖИЕВ
СВАСТИКАТА представлява кръст, чиито рамене са пречупени на 90° надясно, но не и наляво. Обикновено е поставян хоризонтално или под 45-градусов ъгъл. В индийския му вариант има точка във всеки квадрант.
Снимка от онова време: Съветски пътнически кораб напуска Пристанище Варна. Снимката е от дигиталния архив на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков” – Варна.