избор на брой
начало
КОЛЕДНО НАКАЗАНИЕ
Няма добрина, която да е останала ненаказана. Най-вече сред българите.
Бях капитан на гръцки кораб. Командният състав бе от българи. Знае се как хубаво плащат под чужд флаг.
Наближаваше Коледа. Корабособственикът – стар грък, дойде в кабината ми, преди да отплаваме. Уредихме всичко и като си тръгваше, сложи върху бюрото ми една пачка долари:
- За Коледа дай по 400 долара на офицерите, да се почерпят. На теб давам 500.
Помислих и нали си знам хората, го помолих:
- За да няма после приказки, дай ми още 400 долара, за да дам на всички по 500 – да е по равно!
Той ехидно се усмихна, изкара още долари и като ми ги подаде, тихо каза:
- Не е въпрос за парите... Но ще съжаляваш. Спомни си после какво съм ти казал... Ще съжаляваш.
Раздадох празничните долари на хората и отплавахме.
Отивах на вечеря и тъкмо да вляза в каюткомпанията, чувам раздразнени гласове:
- Абе, пак далавера... дава по 500 долара, кой знае колко задържа за себе си...
Записал АСЕН ДРЕМДЖИЕВ
На снимката: Капитан Асен Дремджиев


Капитан Асен Дремджиев