избор на брой
начало


Пълният текст на този разказ в PDF-формат


На о.з. капитан І ранг Лъчезар ЛАЗАРОВ
НЕВОЛИТЕ ОКОЛО МИНИТЕ „Б-38“ ПРЕД ЩАБА НА
ВОЕННОМОРСКА БАЗА БУРГАС

Служебните автобуси пристигаха около половин час преди строяването ни за флага. Събирахме се в дежурната стая или на площадката пред нея, според метеорологичните условия. Сутрешното ни бърборене бързо преминаваше в неофициална оперативка, придружавана с повече от една цигара. След кратката информацията от дежурния продължавахме с подробности за предстоящия работен ден. В този промеждутък от време телефонът не спираше да звъни. Началници от различни нива, дори и такива дето не ни бяха съвсем, напираха с „последните” си указания. От поделенията за осигуряване задаваха конкретни въпроси и очакваха подобни отговори. Имахме усещането, че всички в бригадата се интересуват от нашата работа.
Тази сутрин не беше по-различна. Първи се обади „Дежурният по флотски район” (ДФР). Бързаше да ни предаде заповед на командира на бригадата: „Незабавно да си приберат мините, че не са за гледане”.