избор на брой
начало
РАБОТАТА МИ НА МОТОРЕН КОРАБ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“
Наскоро получих от дигиталния архив на „Морски вестник” една моя снимка от далечната 1978 г., когато бях старши помощник-капитан на м.к. „Капитан Петко Войвода“. Тази длъжност изпълнявах на горния кораб в течение на един рейс до Далечния Изток от 28.03.1977 г. до 20.06.1978 г. или точно 1 година, два месеца и и 22 дни непрекъснато. Тогава по линията Далечен Изток на Параходство БМФ такива дълги рейсове не бяха изключение. Моряците не се натискаха за това направление, но от друга страна то беше привлекателно с възможността да се натрупа бързо плавателен стаж в далечно плаване и вземане на следващата степен по наредбата за компетентността на морските лица. По онова време се зачиташе само действителен плавателен стаж и за явяване за висшата степен „капитан далечно плаване“ се изискваше минимално 24 месеца стаж като старши помощник-капитан на кораб в далечно плаване. Рейсовете на този кораб бяха за мен доста мотивиращи в професионално отношение и ми позволиха бързо да постигна заветната си мечта за придобиване на висшата корабоводителска правоспособност …

Пълният текст на разказа на капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ (в PDF-формат)