избор на брой
начало
ПРЕДИСТОРИЯ ПО ДОСТАВКАТА НА
ХИМИКАЛОВОЗИТЕ ОТ ЯПОНИЯ


Бележка на редакцията:
През тази година се навършват 25 години от доставката на танкерите-химикаловози „Кастор”, „Полукс”, „Бетълджойс” и „Ригел” за Параходство „Български морски флот”. Тази тема в „Морски вестник” разработваме в продължение на повече от една година:

6 февруари 2013 г. Да си припомним за химикаловоза „Ригел”
5 септември 2013 г. Танкерът-химикаловоз „Кастор” (ІМО 8813130) на снимки и на картина
14 декември 2013 г. Да си припомним за танкера-химикаловоз „Бетълджойс” (IMO 8820121)
22 май 2014 г. Танкерът-химикаловоз „Бетълджойс” (IMO 8820121) на снимка и на картина

Ще припомним на читателите само равносметката, направена през м. август 1994 г., към петата година след доставката на тези кораби. Само за една година построените във Фукуока, Япония, „Бетълджойс”, „Кастор”, „Полукс” и „Ригел” правят над 200 посещения в 60 пристанища по света. Всеки от тях е обработван в по около 30 чуждестранни пристанища в 13 европейски, пет азиатски и три африкански държави. В Алжесирас и Тарагона (Испания), в Ротердам (Холандия) и в Хавър (Франция) акостират и четирите кораба.
По този повод помолихме капитан далечно плаване Николай Йовчев да ни разкаже за предисторията на поръчката и доставката на тези специализирани плавателни съдове.

Развитието на нефтопреработвателната промишленост у нас все повече увеличаваше производството на течни сложни химикали, които предимно се експортираха и за целта се наемаха малки танкери-
К.д.п. Николай ЙОВЧЕВ
Химикаловозът „Полукс” в открито море. Снимката е от фонд 75 на Държавен архив - Варна.
химикаловози от страна на продавача „Химимпорт” или от съответните фирми-купувачи. Навлата за този тип малки специализирани танкери, с възможност да превозват едновременно различни химикали, бяха обичайно високи, поради не голямото им присъствие на свободния фрахтов пазар и спецификата на превоза на опасни товари.
Транспортният отдел на „Химимпорт” при този специфичен фрахтов пазар споделяше, че често при експорта на условия CIF (cost, insurance, freight -предпочитани от купувачите) корабособствениците в зависимост от моментния фрахтов пазар фиксират по високи навла и това обстоятелство намалява предварително пресметнатата валутна ефективност от експорта на течните химическите стоки. Горното обстоятелство породи идеята за целесъобразност за доставка на химовози, които предимно да обслужват „Химимпорт” по експорта и импорта и при непълна ангажираност да работят на свободния фрахтов пазар, където са търсени в превозите на течни генерални товари, при добри навла, без да им влияе конюнктурата на фрахтовия пазар. „Химимпорт” бяха един от основните товародатели на Параходство БМФ и ние приехме за основателна тяхната загриженост за отстраняване на зависимостта от специализираните корабособственици.
Предварителните разчети за проверка на идеята, показаха, че може да има позитивна реализация, но за целта следва да бъде привлечена за партньор и рафинерията „Нефтохим”.
В СО „Воден транспорт” направихме официална разработка и разчети, които обсъдихме с БМФ и решихме да се проведе среща с ръководството на „Нефтохим”. На срещата предоставихме разчетите и пояснихме, че търсим тяхното партньорство, за да сме убедени, че след доставката на химовозите, те ще бъдат ползвани от тях. Ръководството на „Нефтохим” прие да обсъди въпроса и на следваща среща да даде отговор. Когато се състоя втората среща, те потвърдиха участие, като беше изразено учудване, че те без да се главоболят с инвестиране и доставка, ще придобият 50 % от полезния ефект и собствеността след откупуване на вложения капитал за корабите при погасяване на взетия кредит. Казахме им, че ние предлагаме партньорство без надлъгване и затова, съгласно действащия икономически механизъм, ще създадем между тях и БМФ сдружение с название - „Нефттранс”, и ще оперираме с доставените химовози за общ ефект и изгода.
В следващите дни, без да губим време, създадохме сдружението и възложихме на лондонската ни фирма да намери банка - кредитор за доставка по условия наем-покупка (hire-purchase) за строителство в японска корабостроителница. Фирмата намери банка, но тя търсеше за кредита гаранция по банков ред. Това не ни устройваше, защото ни водеше в дебрите на бюрократизма по валутните въпроси. На фирмата в Лондон съобщихме, че по този въпрос единствен гарант на БМФ може да бъде СО „Воден транспорт”, за което всяка банка може да получи рекомендация от Българската външнотърговска палата, иначе няма смисъл да се разговаря по детайлитe за кредита.
Банката прие и доставката се задвижи с помощта на формално създадена либерийска шипинг компания, за да може да се обезпечи ипотека върху химовозите в полза на кредиторите. Тази ипотека, без всякакви затруднения, може да се изповяда във всяко пристанище на света, ако
длъжникът не плаща наема или се насочи да реализира пропорционално придобитата собственост чрез продажба, преди погасяване на кредита.
По договора за кредита и строителството наши експерти бяха инвеститорски контрол.
Реализираната доставка показваше, че морската ни индустрия беше навлязла с безспорен авторитет всред международните банкови оператори и се ползваше с доверие, без специални банкови гаранции. Така се осъществи строителството на химикаловозите във Япония.

К.д.п. Николай ЙОВЧЕВ