избор на брой
начало


Моторният танкер „Антон Иванов” в позиция за разтоварване на новия (тогава) кей на „Петрол”, през кърмовия тръбопровод на кораба. Снимката е от архива на „Морски вестник”.
НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ТАНКЕРА
„А. ИВАНОВ” И ЗА КЕЯ НА „ПЕТРОЛ”

Във връзка с публикуваната снимка като илюстрация на публикацията: 15 септември 2012 г. Преди 50 години: Участие на танкера „А. Иванов” в спасителна операция е необходимо да внесем някои уточнения, изпратени ни от автора на спомена к.д.п. Николай Йовчев. Текстът към снимката бе: Танкерът „Антон Иванов” на котва до кея на „Петрол” във Варна. Снимката е от архива на „Морски вестник”. Уточнението на капитан Йовчев е:

Всъщност, снимката на „Антон Иванов” е в позиция за разтоварване на новия кей на „Петрол”, през кърмовия тръбопровод на танкера. Няколко думи за тази кърмова разтоварна технология. Снимката сигурно не отразява първото разтоварване и текстът под нея трябва да посочва именно разтоварна операция, иначе няма как да се възприеме в тази ограничена
Ето архивна снимка на моторен танкер „Антон Иванов”, но на котва пред Централните морски бани във Варна. В онези времена вътрешният рейд не е забранен за котвена стоянка. Пред бака на кораба се вижда горната западна част на новия тогава хотел „Варна”. По-долу на брега се вижда малката постройка - офис на Южните бани. Зад кърмата се вижда стръмната част от Морската градина към Офицерския плаж, а над кораба е Франгенското плато. Вятърът е западен. Капитаните по това време се стремят да застават безопасно близо до брега, за да улеснят пилотите и слизащите и качващите се екипажи. Снимката е от фонда на Държавен архив – Варна.
Моторният танкер „Арда” на кея на „Петрол” – Варна. Снимката е от архива на „Морски вестник”.
акватория танкерът да е само на котва.
Казаното за използването на корпуса на ескадрения миноносец (есминеца) „Г. Димитров” по-долу си спомням, че коментирахме по повод една информация за кораб-кей на химията във Варна - Запад (30 май 2010 г. Кораб като буферен кей нищо ново и под българското слънце). А сега някои подробности за първата маневра на моторен танкер „А. Иванов” на новия кей на „Петрол” - Варна.
След катастрофалното авариране на стария кей (временно импровизиран кей с корпуса на бракувания есминец), за да не се прекъсва потока от горива, ДСП „Петрол” и БМФ незабавно се заеха с инвестиране и строителство на нов кей източно от стария, където имаше и по голямо газене с възможност за работа на танкери с дедуейт 25 000 тона. Проектът на новия кей предвиждаше направата на тръбопровод по надлъжния външен прикриващ вълнолом (каменен насип) на устието на канала и съответния напречен мост, солидна конструкция, носеща разтоварни/товарни тръбопроводи и странични солидни отбивачи за бордово приставане на танкерите и предпазване на работния мост.    
След няколко месеца новият кей беше готов за разтоварване, но без отбивачите за приставане на борд. За да го ползваме, трябваше да се предприеме маневра за заставане на котва и кърма и разтоварването да става чрез кърмовия разтоварен тръбопровод на съответния танкер.
Бях наясно че колегите-капитани ще реагират, защото бяха привикнали да застават в нашите пристанища само на борд, което във всички аспекти беше много удобно в т. ч. и за мен.
За целта разработих маневрата в два етапа, най-напред да се извършва маневра за заставане на котва и швартови на двете големи швартови шамандури на ВМС пред канала, които се ползваха като място за девиационен полигон. След приключване на тази маневра (с м/к „Левски” лично съм участвал в маневра за швартоване на посочените шамандури) трябва да започне вторият етап на маневрата за подаване на кърмата на танкера към тръбопровода на „Петрол”. За целта най напред следваше да се подаде кърмово въже от десния борд, в дясно от траверса към бреговия кнехт, като се натяга, за да се отклони кърмата южно от кърмовата шамандура. Тогава се подава второ кърмово въже на брега, остро по кърмата на танкера и започва неговото обиране, като се лашкаят носовите въжета и котвата, а така също и въжетата, подадени на кърмовата шамандура от левият борд, така че те да станат като кърмови шпрингове от левия борд. По този начин кърмата на танкера със стриктно контролирана динамика, се подава в работна близост до петролния кей и работния тръбопровод за съединяване с работния кърмови шланг. Така маневрата завършва.
От „Петрол” настояваха да прекратим разтоварването на импровизирания кей и да ползваме завършения етап от строителството без отбивачите и затова разпоредих на Навигационния отдел на БМФ да предупредят капитаните на танкерите и да се приложи разработената маневра. На рейда изчакваше за разтоварване моторния танкер „Арда” и следваше той да бъде първи по прилагане на маневрата и първи да разтовари на новия кей. Беше чисто случайно съвпадение това, че именно той разруши стария кей и му се падна първи да маневрира на новия кей.
Очаквах да ми докладват, че маневрата е изпълнена, когато в кабинета ми нахлу капитан Боев с навигационния инспектор о.з. капитан І ранг Г. Василев. Без всякакво предисловие капитан Боев заяви, че този който е наредил тази маневра, „акъл няма” и че той няма да участва в това. Плавал съм под негово командване, а имах и други впечатления, докато беше зам. началник по експлоатацията БМФ и не се подадох на нетактичноста му, а заявих спокойно и без да повишавам тон към инспектора Василев, че той, заедно с капитан Боев трябва да отиде на танкера и в ходовия корабен дневник да впише, че Параходството снема отговорност от капитана за резултатите от маневрата, която трябва да се изпълни.
Василев, като бивш старши флотски офицер, знаеше как се изпълняват заповеди, отговори с „Иес, с капитана да отидем на танкера!”, направи строево кръгом и тръгна. Капитан Боев явно се смути, не каза дума и тръгна след Василев, очевидно осъзна, че сам уронва престижа си на изискан професионалист-мореплавател, оспорвайки предприемането на една по-необичайна маневра при предписано спазване на добрата морска практика.
Танкерът „Арда” започна маневрата, но не успя да застане на шамандурите, поради търсене на възможност цялата маневра да стане на един етап. Веднага наредих пристигналия след „Арда” моторен танкер „А. Иванов”, под командването на капитан Андронов да застане за разтоварване на новия кей, но като стриктно спазва двата етапа на маневрата. Това беше осъществено успешно от капитан Андронов с пилота и бреговите швартовчици.
Капитан Боев дойде и поясни защо не е успял и че не е позволил на Василев да направи запис в ходовия дневник. Явно съжаляваше, че капитан Андронов го пререди и след него като втори изпълни маневрата. Той считаше, че течението в канала е причина за неуспешната маневра (?).
Така усвоихме новия кей, преди окончателно да бъде завършено строителството на отбивачите, след като корпуса на есминеца, може да се каже, изпълни последна бойна задача да не се прекъсне потока от течни горива за икономиката на страната. Маневрата беше усвоена от всички капитани и се изпълняваше като нещо обичайно. Така както в чужди пристанища с пилотите правим най-сложни маневри и на ум не ни идва да протестираме. След време строителството на отбивачите беше изпълнено и се възстанови бордовото маневриране и разтоварване.
Историята се повтори и на новото танкерно пристанище в Отманли, пак първи застана моторен танкер „А. Иванов”, но под командването на капитан Видьо Видев - на котви и кърма, при готов работен мост без отбивачи, оставени за следващо изпълнение. Така нашите капитани, прилагайки добрата морска практика, съдействаха да не се задържа оборота на инвестираните капитали в нефтопреработващата индустрия.
К.д.п. Николай ЙОВЧЕВ