избор на брой
начало


УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МИНА Б-38
Тази авторска разработка е депозирана в Държавния военноисторически архив (ДВИА) - Велико Търново, където е заведена с инв. № 19656/04.06.2018 г., и във Военноморския музей (ВММ) -Варна, с временна разписка № 14/05.05.2018 г.

Предговор
В немалко военноисторически публикации по технически теми са описани факти, довели до появата на нови образци български оръжия през първата половина на XX век, в това число и на български морски мини. Появата им е резултат от водената военна политика между двете световни войни. Важна нейна част е осигуряването на войските със съвременно въоръжение и боеприпаси. Принципен въпрос за решаването й се оказва проблемът за създаване на собствено военно производство и собствена военна промишленост. Видни български военни и държавници от това време, полагат усилия за реализирането на тази цел. Създават се необходимите условия за появата и производството и на морската мина „Б-38”. Тя присъства в оръжейния арсенал на военния ни флот вече, над 70 години. Присъствието й се съпътства от недоимък на материали и документи, описващи факти свързани с важни моменти от нейния дълъг живот като: разработване, конструиране, приемане на въоръжение, производство, експлоатация, съхранение, ремонт и...
Учебна минна постановка с „Б-38“ в акваторията на Военноморска база Варна по време на Втората световна война.
о.з. капитан І ранг инж. Лъчезар ЛАЗАРОВ
Пълният текст на този разказ в PDF-формат