избор на брой
начало
Танкерът „Резвая”
ЕПИЗОД ОТ ДОСТАВКАТА НА СЕРИЯТА 16 000-
ТОННИ ТАНКЕРИ ТИП „ВЕЛЕКА”

По повод на:
14 януари 2014 г. Да си припомним за танкера „Велека” (ІМО 7437111)

В началото на 70-те години на миналия век ръстът в нефтените превози се съпровождаше и с ръст в превозите на светлите течни горива. Затова в СО „Воден транспорт” бяхме заложили по редовен план да получим два броя 16 000-тонни от Ленинградските корабостроителници за превоз на газьол и бензин, такава беше предварителната договорка за взаимните доставки „СССР - България”, съгласно правилата за страните-членки на СИВ.
Когато започнаха преговорите за контракта в Ленинград, се оказа, че могат да ни предложат още два, т.е. доставката да се оформи в серия от четири танкера. Беше приятна инвестиционна възможност за
Танкер тип „Велека” в Пристанище Бургас.
Танкерът „Марица” на рейда пред Пристанище Варна-изток. Снимката е направена на 17 юли 1995 г.
обновяване на съответния стар тонаж. За уреждане на плановата доставка следваше в Държавния комитет по планиране да се завиши лимитът на капиталните вложения.
Затова уредихме среща при ресорния зам. председател за доклад по изгодното предложение. Бяхме приети и докладвахме благоприятната изгода и тя не се оспорваше, но се оказа че не може да се промени фетишът план към увеличение на капиталните вложения. Беше неотложно да дадем отговор в Ленинград и помолих да ползвам телефона („петолъчка”). Реших директно да се свържа с председателя на БНБ - К. Зарев, успях и обясних защо се обаждам и че предлагам да получим заем от БНБ в рубли и че ще го погасим в щатски долари по дадена равностойност от тях. Председателят нито за миг не се поколеба, каза да потвърдим в Ленинград и да посетим БНБ за сключване на договора за заема. Така успешно и делово договорихме още два танкера и се получи една добра работна серия. Успешната доставка в последствие при погасяването на банковия заем имаше и една куриозна чартърна история.
В обединението следяхме внимателно всички банкови кредити и не допускахме да има просрочване по погасяването им. При едно контролно запитване на финансиста за кредита по двата танкера след период от две години получих отговор, че вече кредитът за единия е погасен. Спонтанно възкликнах, че това е невъзможно от досегашната работа на танкера - в такъв кратък срок да погаси кредита за него. Имах предвид сметката по доставката и кредита, който договорихме с председателя на БНБ. Финансистът обаче твърдеше, че кредитът е погасен именно от приходите на танкера до момента и за да няма съмнения и за да се изяснят нещата, наредих да се даде отчет за постъпилите навла.
Той представи отчета, в който се виждаше, че за превози от танкер „Марица” имаше постъпила сума от 3.4 милиона щ.д., с които финансистът погасил веднага остатъчната сума от кредита за същия танкер. Постъпил е така, за да избегне бъдещите лихви по кредита. Рутинното му отношение към редовните значими постъпления на навла не му е дало възможност да се усъмни и с радост е оползотворил получената сума. Беше ясно, че има грешка на чартьора, наел танкера за превоз на светли горива от Либия за Италия и Франция. Грешката следваше да се изясни. На БНБ пуснахме искане да сторнира сумата, като  се остави в отделна специална лихвена сметка и се погаси само сумата на дължимата редовна вноска по кредита.
Предприехме съответните проверки по банков ред в американската банка-кореспондент на чартьора и при самите чартьори. За проверката при горните получихме от самите тях писмени отговори, че преводът е редовен и няма грешка. На това основание писмено уведомихме всички, че бъдещи възникнали искания към нас не ще имат последици от финансов и правен аспект.
Междувременно, при една допълнителна проверка в Параходство БМФ открихме, че за даден рейс на танкера „Марица”, преди превода на сумата от чартьора, към него има искане с дебитно бордеро за 34 000 щатски долара за извършен превоз. Това внесе яснота, че финансистите на чартьора и обслужващите ги „лакирани пръсти” (един французин така наричаше машинописките), работещи със счетоводната техника за валутни преводи, са направили грешката при изписване на сумата. Никой не се е впечатлил, тъй като в нефтения бизнес се борави с големи суми и се създава рутинност и при проверката, която искахме от тях, никой от тях не вниква по същество, за да открие грешката.
Когато по-късно все пак откриха грешката, ние върнахме сумата минус реалното навло. При нас остана реализираната лихва и това беше заслужено, като възнаграждение, че опазихме средствата им. С лихвата допълнихме инвестицията за доставка на тласкачи за Параходство БРП от собствено финансиране. Серията 16 000-тонни танкери работеха с висока валутна ефективност по експорта на транспортни услуги на международния фрахтов пазар.
К.д.п. Николай ЙОВЧЕВ