избор на брой
начало


Пълният текст на този разказ в PDF-формат


На о.з. капитан І ранг Лъчезар ЛАЗАРОВ
КАК ЕДИН БРОЙ НА ВЕСТНИК „НАРОДНА МЛАДЕЖ“ МЕ
ЛИШИ ОТ ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКА АКАДЕМИЯ

Тогава, в армията, се провеждаше обучение и по политическа подготовка. Участваше целия личен състав, без изключение, разделен в поделенията на групи по квалификационни нива. Всяко ниво по отделен годишен тематичен план. Ръководех групата на матросите в бреговото поделение, където служех. Изучаваха се теми от историята на първите две български държави. С ръководителите на групи се провеждаше задължителна подготовка, по всяка следваща тема от учебния план. Предварителното ни обучение се организираше в така наречените „постоянно действащи семинари” (ПДС). Планираха се като семинарно методически занятия, но се използваха основно за запознаване със съдържанието на темата, а понякога дори и чисто организационно.
В политико-просветната стая (ППС) на един от дивизионите провеждахме ПДС. До края на първия учебен час оставаха десетина минути. Заместник-командирът по политическата част (ЗКПЧ) на дивизиона, ръководител на нашия ПДС, беше завършил с указанията си по разглеждания учебен въпрос и ни предоставяше възможност за въпроси, мнения, дебати и дори предложения, свързани със съдържанието и методиката за провеждане на занятята по новата тема.