начало
избор на брой
"Морски колекции"
ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА С ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА Н. ВАПЦАРОВ И ТОРПЕДОНОСЕЦА „ДРЪЗКИ”
Днес, 23 юли 2009 г., в деня, когато се навършват 67 години от разстрела на поета-антифашист Никола Йонков Вапцаров, и в годината, обявена от ЮНЕСКО за година на Вапацаров, във връзка със 100-годишнината от неговото рождение, „Морски вестник” ви припомня една интересна пощенска картичка. Тя е издадена у нас през 60-те години на миналия век. На нея са изобразени ученикът от Морското машинно училище във Варна Никола Вапцаров и легендарния торпедоносец „Дръзки” в открито море. Долу вдясно е поместено и изображение на оригиналната бордова табела на бойния кораб. С тази картичка „Морски вестник” се снабди от един от антикварните магазини във Варна.
На гърба на картичката има надпис на български и френски език. На български надписът е: „Н. Й. Вапцаров като огняр-машинист на миноносец „Дръзки” – 1931 г”. Надписът на френски е превод от българския текст. Това е известен факт от биографията на поета. По време на този стаж като огняр-машинист, Вапцаров написва „В кубрика”. Екземплярът, който откри „Морски вестник” е интересен с това, че върху гърба на картичката има мокър виолетов печат на Военноморския музей във Варна. Разпитахме ветерани от музея, но само доц. д-р Владимир Павлов, служител на музея от 1958 г. и негов директор през периода 1992 – 1993 г., си спомни, че по времето, когато директор на музея е капитан I ранг д-р Ради Боев (1965 – 1984 г.), е имало щанд за продажба на такива пощенски картички. Тогавашната стойност на картичката е била 6 стотинки, но сега тя е неизмеримо по-голяма. Още повече, че такава не е запазена в музея и „Морски вестник” я подарява за неговия фонд.
МВ