начало
избор на брой
"Морски колекции"
В Пловдивското сиропиталище.
СПОМЕНИ И СНИМКИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА БАЩА МИ
ТОДОР ТОТЕВ В МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Баща ми, Тодор Стефанов Тотев, е роден на 24.I.1906 г. в с. Ресен, Великотърновско. Той и двамата му братя остават пълни сираци през 1913 г. Тодор расте в сиропиталището в Пловдив, учи в търговската гимназия. От пребиваването му там е снимката на възпитаниците на Пловдивското сиропиталище през 1921 г. Но още тогава той усеща в себе си влечение към машините и затова през 1922 г. постъпва в Морското машинно училище. Там учи до 1924 г., когато в края на м. октомври, в началото на III курс, е изключен като един от ръководителите на стачка.
Стачката е била по повод на лоша храна: намалено количество хляб за закуска, както е записано в заповедта за изключване, но също и на други продукти. В аналите на Морското училище стачката е известна като „мастиленото петно“, защото началникът на училището, капитан-лейтенент Георги Славянов, строил всички ученици, наредил да ливнат кофа мастило върху една стена и казал, че позорът от стачката ще избледнее, когато избелее това петно...
Това го знам от Владимир Павлов, уредник във Военноморския музей, комуто предадох някъде около 1982 г. същите снимки, показани и тук. Съгласно спомените на Михаил Андреев (випуск 1924-30 г.), публикувани в юбилейното издание „Огнище на морската наука и култура“ по случай 100 години от създаването на Морското училище (стр. 64), той, заедно с още един свой другар решават да изтрият петното. Намират една кофа бяла боя и я изливат върху него. За стачката си спомня и Васил Карагьозов (випуск 1921-27 г.) в публикуваните му спомени в юбилейното издание „75 години Морско училище“ (стр. 130). За тази стачка е отделен и един пасаж (стр. 41) в юбилейното издание „Хроника на една вековна традиция“ с автор Кольо Колев, по случай 120-та годишнина на Морското училище.
Явно е, че той още тогава се нарежда в редиците на будните младежи, които попадат под влиянието на Българската комунистическа партия и Комсомола. Свидетелство за това е снимката, на която група ученици се снимат, като в центъра един от тях държи топка с нарисувана петолъчна звезда. За съжаление, аз не знам за други случки от пребиваването му в Морското машинно училище – той почина на 52 години (в началото на 1958 г.), аз тогава бях на 15 години, все още не се интересувах от подробностите в неговия живот. Но другите снимки показват нормални събития от пребиваването му там. На първата снимка учениците са все още без ленти на баретите, значи тя е правена скоро след постъпването им в училището; на втората снимка баща ми е с двама свои приятели; на третата снимка са на практически занятия на един от торпедоносците (за съжаление не се вижда табелката с името му); на следващата снимка са снимани част от техния випуск пред сграда на Осми пехотен Приморски полк, където тогава е разположено Морското училище; следващата снимка е с топката; на следващата снимка са 5 ученика по време на огнева подготовка. Следващата снимка е от изданието „Огнище на морската наука и култура“ – на стр. 65 е поместена снимка на изключените ученици от випуск 1922 г., но не мога да различа на нея баща ми. На последната снимка, правена някъде към 1930 г., баща ми е със свои приятели от Машинното училище.
Животът му по-нататък е труден. Работи каквото успее, най-много като електротехник. Участва активно в живота и борбите на Комсомола и Комунистическата партия. След 1944 г. работи на различни места. През 1949 г. пише писмо до началника на Морското училище с молба да му разрешат по някаква програма да завърши образованието си. За съжаление получава само удостоверение, че му се признава завършен II курс на Морското машинно училище. А аз изпълних неговата заръка да вляза и да завърша Морското училище със специалност „корабен механик“.
Капитан І ранг о.р.
Румен ТОТЕВ
На снимките Тодор Стефанов Тотев е отбелязан с
червен кръг.
Първи дни в Морското машинно училище.
Снимка за спомен с приятели от училището.
Част от випуска пред сграда на Осми пехотен Приморски полк, където тогава е разположено Морското училище.
Снимката с петолъчката.
На занятие по огнева подготовка.
Снимка, направена но време на практически занятия на един от торпедоносците тип „Дръзки”.
Част от изключените ученици от випуска.
Първата страница от заповедта на началника на Морското машинно училище със Специални школи капитан-лейтенант Георги Славянов за изключване на стачкувалите на 30 октомври 1924 г. ученици.
Втората страница от заповедта на началника на Морското машинно училище със Специални школи капитан-лейтенант Георги Славянов за изключване на стачкувалите на 30 октомври 1924 г. ученици.
Снимка с приятели от Морското машинно училище (след изключването на Тодор Стефанов Тотев).
Табло и списък на ХХІІ випуск на Машинното училище (1922 – 1928 г.).
Продължение на списъка на ХХІІ випуск на Машинното училище (1922 – 1928 г.).