начало
избор на брой
"Морски колекции"
ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА ЗА СУХИЯ ДОК НА КРЗ
„ОДЕСОС”, ВАРНА

Не за първи път отваряме дума за историята на единствения у нас Сух док на Кораборемонтния завод „Одесос” – едно от големите инженерно-технически съоръжения у нас. То впечатлява с размерите си и днес, макар че влиза в експлоатация през далечната 1955 година и не е спирало да работи и до днес:
http://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_heraldika/suh_dok.html
http://www.morskivestnik.com/compass/news/2009/122009/122009_32.html
Този път обаче ще ви представим пощенска картичка от началото на 60-те години на ХХ век, на която е изобразен епизод от заводското всекидневие. Ясно се вижда как влекачът „Преслав” (бивш „Левски”, произведен в Холандия през 1911 г.) въвежда в Сухия док поредния търговски кораб за ремонт.
Колкото и да е парадоксално, но малкият бордови надпис на несравнимо по-малкия кораб – „Преслав”, може да бъде прочетен и без лупа. Името на големия търговски кораб обаче създава затруднения при идентифицирането му. Известно улеснение е бялата „подложка” около черните букви, но и тя не дава пълната информация. Тогава на помощ ни идва книгата на инж. Любомир Живков (мир на праха му!) „Сухият док (Обект 586) строителство и експлоатация” (ИК „Морски свят”, Варна, 2005 г.). В нея има пълен списък на докуваните в Сухия док кораби през първото десетилетие от неговата експлоатация (1 септември 1955 г. – 2 септември 1965 г.).
След внимателен анализ на буквите, разчетени с лупа от надписа на борда, и списъка на корабите, се разкрива най-после: „ФИЗИК ВАВИЛОВ” (СССР). Той е въведен в Сухия док на 8 септември 1960 г. Същият кораб е докуван и на 15 юни 1961 г. Това, което намираме като информация в книгата на Любомир Живков, е, че след него тогава там са въведени и още два кораба: българският „Димитър Кондов” и съветският „Сейма”.
Това всъщност не е изненада. В цитираното приложение има посочени докувания, в които в Сухия док са въвеждани по пет кораба наведнъж! Например


Пощенската картичка „Варна, Сухият док” от 1960 г.
Докуване на кораби в Сухия док във Варна, снимка http://www.lostbulgaria.com/
в началото на 1962 г., на 25 януари в Сухия док са въведени: Плаващ док (България), „Вилково” (СССР), „Бадачони” (Унгария), „Алупка” (СССР) и „Васил Коларов” (България). В сайта „Изгубената България”  (http://www.lostbulgaria.com/) открихме снимка на докуването на поне четири кораба едновременно, която също предлагаме на вашето внимание.
А иначе пощенската картичка е цветна, но не съвсем. Лошото цветоотделяне и слабата полиграфия е разместила цветовете и иначе хубавата снимка, направена вероятно от кулата на един от крановете на дока, изглежда леко зацапана. Повече информация намираме на гърба на пощенската картичка, макар че екземплярът, с който разполагаме, е твърде надраскан. Въпреки това, при внимателно взиране, може да бъде разчетено, че картичката е произведена от ДП (Държавно предприятие) „Българска фотография” - София. Номерът на поръчката е „А - 132 / 1960”, което потвърждава посочената по-горе година на въвеждането на кораба „ФИЗИК ВАВИЛОВ” в Сухия док. Надписът е „Варна, Сухият док”, с превод на френски и на немски език. И най-важното, авторът е: „Photo D. Vlaev”. Цената е обичайната за тогавашната действителност: 10 стотинки.
„Морски вестник” изказва благодарност на своя приятел капитан-пилотът Николай Николов - Найк, за предоставената възможност да представим тази пощенска картичка от неговата колекция.
МВ