начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОРЯЦИ ОТ ЕКИПАЖА НА ТОРПЕДОНОСЕЦА
„СТРОГИ” ПРЕЗ 1939 Г.

Редовен читател на електронното издание на „Морски вестник” тези дни ни предостави ново попълнение за рубриката „Пощенски картички и стари фотографии”. Това са три снимки на моряци от Флота на Негово Величество преди и по време на Втората световна война (Понятието „матрос” се въвежда в нашия флот след 1944 г. по съветско влияние, а до тогава се използва понятието „моряк”).
Снимките дават добра информация за част от моряшките униформи през този период. На снимка № 1, където се виждат двама моряци, отличаваме много по-дълги от днешните пагони на матросите (сега са квадратни - също остатък от съветското влияние след 1944 г.). Пагоните са правоъгълни, със знака „Б” (Цар Борис) по средата, а в края са съответните нашивки. Единият от матросите е с една нашивка (ефрейтор), а другият е с две нашивки (кандидат-подофицер). Двамата са с бели барети, а на лентичките ясно си личи надписът „К.Н.В. (кораб на Негово Величество) „Строги”. За съжаление, на гърба на снимката няма повече информация.
На гърба на снимка № 2 обаче има надпис: „20 XI 1939 г. Митко”. Морякът също е от екипажа на торпедоносеца „Строги”, но вече е с черна барета. Кокардата е същата.
Надпис има и на гърба на снимка № 3: „12 III 1944 г.” Този моряк, по-точно ефрейтор (в края на снимката ясно си личи част от една нашивка) обаче не е от екипажа на торпедоносеца „Строги”. На бялата барета има лентичка с надпис: „Флотъ Н. Величество”. Това показва неговата принадлежност към бреговите поделения на Флота. Интересно за изследователите е и това, че кокардата на ефрейтора е очевидно по-малка от кокардите на моряците от „Строги”, които имаме основание да датираме към 1939 г. И още един интересен детайл: моряшката фланелка е малко по-различна от днешните. Тя е с много по-голяма бяла ивица от синята, а днешните бели и сини ивици са равни по височина.
МВ
Снимки МВ


Кандидат-подофицер и ефрейтор от екипажа на торпедоносеца „Строги”
Моряк от екипажа на торпедоносеца „Строги”, 20 XI 1939 г.
Моряк от Флота на Негово Величество, 12 III 1944 г.