начало
избор на брой
"Морски колекции"
ПОЩЕНСКИ КЛОН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛАЖ ВЪВ
ВАРНА?

Това в наше време е немислимо и ненужно, уважаеми читателю, но преди 73 години е било факт! Или поне е имало нещо като клон, в който се подпечатват пуснатите тук писма и пощенски картички. Доказателство за това ни дава тази скромна и неособено привлекателна като изглед пощенска картичка, изпратена от „Морски бани – Варна” на 4 юли 1938 г. от гостувал у нас турист от Чехословакия. Това е фиксирано на печата (пощенското клеймо), с който е „унищожена” пощенската марка на стойност 1 лев с образа на тогавашния държавен глава цар Борис ІІІ.
Иначе изгледът е снимка, направена в Пристанище Варна при залез слънце (контражур), като в центъра на обектива са попаднали рибарска лодка под ветрило и рибарска лодка на гребла. На заден план се виждат димоход на голяма търговски кораб и мачти на други ветроходи.
Любопитно е как картичката е тръгнала от „Морски бани – Варна”, стигнала е до Чехословакия и отново се е върнала до Варна, за да постъпи в колекцията на „Морски вестник”. Това е обяснимо само с невероятните пътища, по които може да премине една пощенска картичка от ръцете на един до друг колекционер.
МОРСКИ ВЕСТНИК


Пощенската картичка с изглед от Пристанище Варна
Обратната страна на пощенската картичка.
Пощенското клеймо е фиксирало датата 4 юли 1938 г. и мястото на изпращането - „Морски бани – Варна”.