АРХИВНИ СНИМКИ НА РИБОЛОВНИЯ СЕЙНЕР „ПИОНЕР” (1963 – 2008 г.)
Риболовният сейнер „Пионер” стана известен на аудиторията на „Морски вестник” след публикацията в бр. 18/2008 г. „Благодарение на проекта на BSTD, „Пионер” остана верен на името си”. Приятелят на „Морски вестник” Михаил Заимов – автор на идеята за потопяването на „Пионер” и превръщането му в първия у нас изкуствен риф, ни предостави архивни снимки от биографията на кораба, получени от Ангел Карабаджаков – известен деятел и ветеран на българския промишлен черноморски риболов. Фотосите представляват един подробен фоторепортаж от един успешен ден за екипажа на риболовния сейнер. Кадрите са ценни и от тази гледна точка, че вече такива риболовни кораби в България няма. „Морски вестник” благодари на господата Заимов и Карабаджаков, благодарение на които тези снимки стават достъпни за всички читатели на интернет-страницата на „Морски вестник”.
начало
избор на брой
"Морски колекции"
Ангел Карабаджаков (вляво) като директор на предприятието „Черноморски риболов” – Созопол, на борда на „Пионер”.
Вижте останалите снимки от колекцията на страница 2