ВАРНЕНСКОТО ПРИСТАНИЩЕ
Варненското пристанище се изгражда в годините 1895-1906 г. по проект на френския инженер Жерар.
http://www.libvar.bg/old-varna/transport/port.html

ФАРЪТ НА НОС ГАЛАТА
На 15 август 1863 г. влиза в експлоатация първият фар на нос Галата, който е и един от най-старите фарове по нашето черноморско крайбрежие.
http://www.libvar.bg/old-varna/transport/far.html

ФАРЪТ НА ВХОДА НА ПРИСТАНИЩЕТО
http://www.libvar.bg/old-varna/transport/far-pristanishte.html

ФАРЪТ НА ЕВКСИНОГРАД
http://www.libvar.bg/old-varna/transport/far-evksinograd.html
начало
избор на брой
"Морски колекции"