начало
избор на брой
"Морски колекции"
СНИМКА НА ФЛОТСКИЯ КАПЕЛМАЙСТОР ПЕШО
КАСАБОВ

Благодарение на приятеля на „Морски вестник” Христо Досев, можем да ви представим непубликувана досега снимка на флотския капелмайстор Пешо (в някои публикации - Петър) Касабов. Досега бе известна неговата снимка, поместена в Юбилейния сборник, издаден по случай 50-та годишнина на Морското училище (1881 – 1931 г.). Съжаляваме, че тази снимка е с такова качество, но по-добра не успяхме да открием. Публикуваме я все пак, за да направим разлика между двете фотографии. От този сборник, издаден във Варна през 1931 г., на стр. 116 от официалния отдел четем: „Капелмайстор Пешо Касабов, временен лектор в Морското училище по Пение (пеене) и музика (1925 – 1930 г.)” В програмата за изучавани предмети в училището през учебната 1930 – 1931 г. са предвидени по 4 часа седмично „Пение” за учениците в І, ІІ и ІІІ курс...
На практика, през този период – от 1925 до 1930 г., а маже би и малко по-дълго, Пешо Касабов е и диригент на Духовия оркестър на Флота, който след Ньойския договор (1919 г.) последователно е в щата на Крайбрежната жандармерийска дружина и на Морската полицейска служба. Винаги обаче неговите прояви са афиширани като изпълнения на Флотската музика (въпреки че според клаузите на същия договор България няма право да има военен флот!).
За първите ни флотски диригенти не се знае много. Първите петима от тях са чехи по народност, като първите четирима имат едно и също име: Франтишек (Франц), а петият – Венцеслав Павел. Фамилиите на първите четирима са съответно Шебек, Минарик, Щрос и Свобода. Щрос е завършил виолончело в Парижката консерватория, а Свобода е ученик на Дворжак. Първият българин, който поема ръководството на оркестъра, е Александър Наумов, като това става към 1920 г. Пешо Касабов е вторият българин, ръководил Флотския духов оркестър.
На гърба на оригиналната снимка, предоставена ни от Христо Досев, има дарствен надпис, който ни дава информацията, че Пешо Касабов подарява портрета си на „доброто и симпатично семейство”, с което той е поддържал връзки през периода 1919 – 1934 г. Може би това е периодът, през който капелмайсторът е пребивавал във Варна. Най-вероятно през периода 1919 – 1925 г. е бил военен диригент във Варненския гарнизон, а след това е поел Флотския оркестър и едновременно с това – и преподавателската дейност в Морското училище. От 1930 г. тези две длъжности съвместява Георги Попов. Затова най-вероятно между 1930 и 1934 г. Пешо Касабов отново е бил капелмайстор във Варненския гарнизон.
Двете снимки се различават по някои неща. На по-късната капелмайсторът е очевидно по-възрастен, униформата му е с пагони, като добре се различават и всичките му воински отличия. Те не са никак малко и това показва, че и биографията му със сигурност ще бъде достатъчно интересна за един бъдещ изследовател. Върху оригиналната фотография има и автограф на Пешо Касабов.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Флотският капелмайстор Пешо Касабов. Снимката е предоставена от Христо Досев (do_sev@mail.bg).
Снимка на флотския капелмайстор Пешо Касабов.Надпис върху гърба на снимката на флотския капелмайстор Пешо Касабов, предоставена ни от Христо Досев (do_sev@mail.bg).