начало
избор на брой
"Морски колекции"
АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНО УЧЕНИЕ ОТ ПРЕДИ
ЧЕТВЪРТ ВЕК

(фоторазказ)

Преди близо четвърт век – през м. август 1986 г. в териториалните води на България се провежда аварийно-спасително учение за оказване на помощ на търпяща бедствие подводница. Учението не е самоцелно – през този период Военноморският флот (ВМФ) на страната ни разполага с четири подводници от проект 633 (НАТО-клас „Ромео”). По това време с най-силен подводен флот на Черно море е Червенознаменния (Краснознаменный – рус.) Черноморски флот (КЧФ) на тогавашния Съветски съюз. Затова в рамките на формированието Обединен Черноморски флот (формирование в рамките на Обединените Въоръжени сили на Варшавския договор) се провеждат различни учения, в които участват и съветските и българските подводници. Изводите и поуките от тях довеждат до инициативата да бъде организирано именно такова аварийно-спасително учение.
За съветската страна това тогава е било едва ли не рутинна процедура, но за ВМФ на България е сложна и трудноизпълнима задача – и поради недостиг на необходимия ресурс, и поради липса на достатъчен опит. Затова в учението се включват сили и средства от съветската страна, представени от кораби, техника и екипажи на Аварийно-спасителната служба на КЧФ, повече известни под името ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения). От българска страна участват кораби, екипажи и специалисти от дивизиона подводници и от дивизиона кораби със спомагателно назначение на Военноморска база Варна.
Ръководител на учението е контраадмирал Емил Станчев – тогава заместник-командващ ВМФ по тила, въоръжението и техниката. За съжаление това мащабно и най-вече – успешно учение много бързо е забравено след събитията от 1989 г. Няма сериозна публикация за него, за постиженията и за поуките. Във все още съществуващата музейна сбирка на дивизиона за подводни операции е изложен огромен метален плакет (по-скоро – плоча) с изобразени върху него символи и наименованията на двата (тогава) съюзнически флота.
Докато учението все още очаква своя изследовател, „Морски вестник” публикува запазени снимки от него и приканва участниците да напишат свои спомени за епизодите, силите, средствата и резултатите. От снимките виждаме двама български адмирали – контраадмирал Емил Станчев (ръководител на учението) и контраадмирал Димо Денев – командир на Военноморска база Варна. Съветският адмирал е вицеадмирал Николай Г. Клитный, който от 1987 г. до 1991 г. е помощник на представителя на главното командване на Обединените въоръжени сили на страните, участници във Варшавския договор по ВМФ в Народна Република България. От юли 1991 г. е в запас. Виждаме също началникът на щаба на тила на ВМФ капитан І ранг (по-късно контраадмирал) Костадин Русков, командирът на дивизиона подводници (тогава – дивизион подводни лодки) капитан І ранг Антон Янкулов, лекарят на същия дивизион полковник от медицинската служба д-р Петър Ганчев, командирът на водолази в дивизиона кораби със спомагателно назначение капитан ІІІ ранг Иван Генов Иванов и др.
МОРСКИ ВЕСТНИК

Снимките са ни предоставени от контраадмирал от резерва Емил Станчев, за което „Морски вестник” му изказва своята искрена благодарност.