начало
избор на брой
"Морски колекции"
ОЩЕ ЕДНО ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА „CARNIOLIA”/”БУРГАС”
Едно дребно на пръв поглед несъответствие между изписването на името на парахода на Българското търговско параходно дружество (БТПД) „Бургас” до 1928 г. на латиница „CARNIOLIA” и възприетото на български „КарнЕолия” стана повод да потърся сведения за историята на парахода до купуването му от БТПД. Те не са кой знае колко подробни, но все пак дават възможност за някои уточнения и поставят редица въпроси за историята на известния кораб.
Към началото на ХХ в. австро-унгарската корабоплавателна компания „Австрийски Лойд” спазва традицията да кръщава параходите си, плаващи по линии в Източното Средиземноморие и Черно море, на имената на географски провинции и курорти. По тази причина построеният през май 1899 - юли 1900 г. в Триест параход получава името „CARNIOLIA” („Карниолия”). Той е кръстен на австро-унгарското херцогство Крайна, което на романски и английски се изписва CARNIOLE (днес в Словения). През ноември 1918 г. „Австрийският Лойд” е купен от Търговската банка на Италия, от 1921 г. тази италианската корабоплавателна компания е преименувана на „Лойд Триестино”.
По основните технически данни на „Бургас” („Карниолия”) възникват някои въпроси:
ТОВАРОПОДЕМНОСТ. В българската литература битуват две твърдения - 2143 и 3575 т. Според гръцки автор, който очевидно е ползвал архивна документация, дедуейтът (пълната товароподемност) е 3680 т.
БРУТНА РЕГИСТРОВА ВМЕСТИМОСТ. Българските автори приемат 2941 рег. т. По сведения от списъците на корабния състав на „Австрийски Лойд” и „Лойд Триестино” това е брутната вместимост до 1919 г., докато след 1919 г. и при продажбата на кораба тя е 2812 рег. т, но  в английски  източник фигурира като 2771 рег. т.
ДЪЛЖИНА. Обикновено в българската морскоисторическа литература дължината и широчината на кораба се посочват без допълнителни уточнения. Например при парахода „България” на БТПД дължината е приета 73,3 м, но това е най-голямата дължина, докато дължината между перпендикулярите е 70,1 м. При „Бургас” се цитира дължина 96,10 м, но се оказва, че това е всъщност дължината между перпендикулярите.
МОЩНОСТ НА ГЛАВНАТА ПАРНА МАШИНА. В българската литература е приета 2000 к. с., докато в споменатия вече английски източник е 1850 к. с., но и в двата случая авторите не отбелязват дали става дума за индикаторната или за друг вид мощност (номинална, ефективна), което е масова практика при параходите както в нашенската, така и в чуждоземната литература.
СКОРОСТ. В интернет се среща като 13,5 и 14 възела при по-ниската мощност, докато в българските източници е 11 възела при по-високата мощност?
Нямам представа обаче какви са сведенията за тези технически данни на парахода, записани в архивната документация на БТПД по онова време. Иска ми се да вярвам, че при бъдеща публикация за „Бургас”, каквато той наистина заслужава, споменатите противоречия ще бъдат изяснени.
Иван АЛЕКСИЕВ


Параходът „Карниолия” в Пирея, 1910 г. - http://theo48.files.wordpress.com/2010/04
Параходът „Карниолия” пред Катаколон/Олимпия,
1910 г. -
http://theo48.files.wordpress.com/2010/04
Параходът „Карниолия” -http://www.photoship.co.uk/JAlbum