Към колекцията на М. Заимов

начало
избор на брой
"Морски колекции"
Читателите продължават темата
СЕРИЯТА ПОЩЕНСКИ КАРТИЧКИ Е ОТ 28
ПОРЕДНИ НОМЕРА

По повод публикацията в бр. 1 от 2009 г. на МВ „Попълнение в колекцията на Михаил Заимов: Потопяването на турската корвета „Лютфи Джелил” получихме писмо от нашия редовен читател и сътрудник Иво Жейнов от Русе. В него той пише: „Пощенската картичка от колекцията на М. Заимов е № 4 от серия, от която аз имам 28 поредни номера. Поредицата има две издания. На едното в левия ъгъл е името на Мойсе Хаим Камерман, а на другото го няма. Той пристига в Русе около 1894 г. От 9 януари 1905 г. открива клон и в София. На 9 декември 1910 г. фирмата му престава да съществува поради изселването му от България. Картичките са по повод годишнината от Руско-турската война (1877 – 1878 г.) през 1902 г. Доколкото знам, по това време е направен специален албум за руския император с картини от войната. Как Камерман се е добрал до него, за да го копира, или как е фотографирал оригиналните картини - още не се знае. На военноморска тема още са: № 5 - Катерът "Шутка" и атаката на Скридлов при о. Мечка - 8 юни 1877 г.; № 6 - Преминаването на Дунава при Браила - 10 юни 1877 г.; № 13 - Бой между парахода „Веста” и броненосеца „Фехти Буленд” - 11 юли 1877 г. Любопитно ми е дали има и други картички след № 28?
„Морски вестник” задава този въпрос на своите читатели и очаква техните мнения.
МВ