начало
избор на брой
"Морски колекции"
ДИСКУСИЯТА НА ТЕМА „КОЙ Е ТОЗИ МОТОРЕН
ВЕТРОХОД?” ПРОДЪЛЖАВА

В рубриката „Пощенски картички и стари фотографии” на раздела „Морски колекции” от м. декември 2008 г. тече дискусията с участието на нашите читатели на тема „Кой е този моторен ветроход?” по повод на снимка – дарение в Държавен архив – Варна.
Две интересни снимки, дарени на държавния архив - Варна
Читателите продължават темата: Кой е този моторен ветроход?
Още по темата „Кой е този моторен ветроход?”
По време на работа по друга тема неочаквано се натъкнах на същата снимка, само че публикувана в книгата на Стоян Костов „Под роден флаг” (второ преработено и допълнено издание, София, Профиздат, 1967 г.). Снимката е публикувана на стр. 321, а важната за дискусията информация – на 320 стр. Под снимката, както се вижда на илюстрацията, има текст: „Моторен дървен кораб от Морско крайбрежно плаване”. А Морското крайбрежно плаване, както се вижда от другата илюстрация, е създадено към Областно пристанищно управление – Варна, през 1950 г., като от 1952 г. неговите кораби преминават в състава на Параходство „Български морски флот”.
Най-вероятно и авторът на книгата не е бил сигурен за това точно кой моторен ветроход е показан на снимката, поради което е поставил този общ и неангажиращ текст под нея. Но все пак, той ни е изброил всичките моторни дървени кораби, които влизат в състава на Морското крайбрежно плаване: „Мусала”, „Странджа”, „Ударник”, „Балкан”, „Шейново”, „Козлодуй”, „Брацигово”, „Бузлуджа”, „Синьоморец”, „Черноморец”, „Приморец”, „Китен”, „Росен”, „Резово”, „Бяла”, „Галата” и „Лозенец”. Седемнадесет кораба!
Но все пак, и това е нещо! Може би с постепенната елиминация чрез сравняването със снимки на известните вече дървени моторни кораби ще стигнем до истината. Дискусията на тема „Кой е този моторен ветроход?”, уважаеми читатели, продължава.
Атанас Панайотов