начало
избор на брой
"Морски колекции"
ФОТОАЛБУМЪТ VIEWS OF CONSTANTINOPLE
(1912 Г.)

Фотоалбумът Views of Constantinople е издаден през 1912 г. в Истанбул през 1912 г., вероятно преди избухването на Първата Балканска война (1912 – 1913 г.). Съдържа 24 фотоса, обработени и оцветени в стила на онова време. Надписите на снимките са на френски, арабски и английски език. Съдържанието е оформено на френски и на арабски език. Представяме ви 20 снимки, защото останалите четири не са свързани с тематиката на “Морски вестник”. Особено внимание заслужава една от тях: Seraglio Point, изобразяваща част от Босфора, където на заден план са застанали на рейд няколко парахода. Левият от тях поразително напомня за силуета на парахода “България” – вторият доставен от Българското търговско параходно дружество кораб, който по това време често посещава Истанбул. Окончателно не може да бъде потвърдено, че този параход е “България”, защото той не е с уникален, а с често срещан по онова време силует.
И още нещо. Фотоалбумът Views of Constantinople е едно от последните издания, в които Истанбул е наричан с византийското му име Константинопол. Постепенно това име изчезва от турските издания.
“Морски вестник” ви представя това интересно издание благодарение на безкористното съдействие, което получихме от капитан-лейтенант от резерва Павел Димитров, секретар-координатор на Управителния съвет на Съюза на подводничарите в Република България. Благодарим му за това и с удоволствие в бъдеще ще представим и някои други екземпляри от неговите колекции.
МВ