начало
избор на брой
"Морски колекции"
ПОПРАВКА: ПАРАХОДЪТ „БУРГАС” Е ПОСТРОЕН
НЕ В ИТАЛИЯ, А В АВСТРИЯ!

Със съдействието на капитан І ранг доц. д-р Асен Кожухаров получихме писмото от неговия приятел г-н Нерео Кастели (Nereo Castelli), който следи рубриката ни „Пощенски картички и стари фотографии” в раздела „Морски колекции”. По повод на последната ни публикация, в която ви запознахме с пощенската картичка, на която е параходът „Бургас” в Пристанище Бургас, той пише на капитан І ранг Кожухаров:

Thank you very much for the interesting photos, never seen before.
The „Morski Vestnik” with the „Stari Photographi” section seems to me quite good, even having a great difficulty in reading your alphabet.
Just one thing, if you can, you should write to the
Параходът „Бургас” в Пристанище Варна. Снимката е от фонда на Военноморския музей
„Morski" to tell them that in 1900, when the BOURGAS
was built as the CARNIOLIA, Trieste was Austrian and not Italian.
Kind regards
Nereo Castelli

Г-н Нерео Кастели е напълно прав и ние с удоволствие правим необходимото уточнение: Параходът „Бургас” е построен през 1900 г. в Триест, по времето когато този град е в териториите на Австро-Унгарската империя.

Изказваме своята благодарност на г-н Нерео Кастели и на капитан І ранг доц. д-р Асен Кожухаров.

МОРСКИ ВЕСТНИК